Up

Văn bản nhà nước

Cung cấp thông tin Kế toán CĐCS để cài phần mềm kế toán CĐCS (yêu cầu các CĐCS lập danh sách theo mẫu gửi về LĐLĐ TP qua địa chỉ mail: ldldtpcamau@gmail.com. Trước 15 giờ, ngày 17/11/2021.
DS Kèm theo công văn số 196
CV: V/v đăng ký mua "Sổ tay Công tác nữ công năm 2022"
CV: V/v tuyên truyền, phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Quân sự và Quốc phòng năm 2021
CV: V/v tuyên truyền, phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Quân sự và Quốc phòng năm 2021
PHỤ LỤC KÈM THEO HƯỚNG DẪN SỐ 04/HD-LĐLĐ
PHỤ LỤC KÈM THEO HƯỚNG DẪN SỐ 04/HD-LĐLĐ
Hướng dẫn về việc chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022
CV: V/v báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2021
Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính CĐCS năm 2022
Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động thành phố Cà Mau
Công văn về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2021
Công văn về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công văn về việc phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Lao động và Trẻ em" năm 2021
Công văn về việc tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"
Công văn về việc triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia các Cuộc thi về phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng Liên đoàn
Công văn về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Công văn về việc triển khai Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ, ngày 24/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
FILE Word Dự thảo 1910 TLĐ
 
 
Powered by Phoca Download