Up

Văn bản nhà nước

Công văn về việc Hướng dẫn công tác bình đẳng giới dân số, gia đình, trẻ em năm 2021
Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi "Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu"
File word Hướng dẫn kỷ niệm Chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
Công vă về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
Công văn về việc đẩy mạnh hơn nữa việc tham gia thực hiện Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"
công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021)
Công văn về việc phát động phong trào "Tết trồng cây" năm 2021
Công văn về việc triển khai Kết luận số 1500b/KL-TLĐ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết sô 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ
Công văn về việc triển khai kế hoạch "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025"
Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại"
Công văn về việc tuyên truyền thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Công văn về việc tuyên truyền biển, đảo năm 2021
Công văn về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp" trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2021
Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo nghiệm thu "Công trình - Sản phẩm - Phần việc" mang tên Công đoàn
Công văn về việc tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021 - 2025
Công văn về việc phổ biến Trang Zalo Official của Ủy ban nhân dân thành phố
Công văn về việc tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chi với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba
Công văn về một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử
 
 
Powered by Phoca Download